เว็บไซต์ afoox และข้อมูลเนื้อหาวัสดุผลิตภัณฑ์ (รวมถึงซอฟต์แวร์) และบริการทั้งหมดที่มีอยู่ในสิ่งเหล่านี้หรือเข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์เหล่านี้มีให้โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาและความพร้อมใช้งานโดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต) รวมถึง (แต่ไม่ จำกัด เพียง) การรับประกันกรรมสิทธิ์การรับประกันวัสดุและการรับประกันความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะเว้นแต่จะตกลงเป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร

เนื้อหาของเว็บไซต์ afoox ถูกสร้างขึ้นด้วยความระมัดระวังอย่างสูงสุดและสร้างบริการที่หลากหลายสำหรับผู้เข้าชมไปยังหน้าเหล่านี้ afoox ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงหรือลบเนื้อหาของหน้าเหล่านี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือมีข้อบ่งชี้

ผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏทางออนไลน์อาจเบี่ยงเบนไปจากร้านค้า (เช่นเกี่ยวกับสีขนาดรูปร่างหรือน้ำหนัก) afoox มุ่งมั่นที่จะเป็นตัวแทนผลิตภัณฑ์ออนไลน์อย่างถูกต้องที่สุด เช่นเดียวกับเนื้อหาด้านบรรณาธิการทั้งหมดแม้แต่ข้อมูลในเว็บไซต์ afoox ก็อาจล้าสมัยไปตามกาลเวลา afoox เลือกและตรวจสอบข้อมูลอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลล่าสุดและแม่นยำ อย่างไรก็ตามทั้ง afoox และสมาชิกคนอื่น ๆ ของกลุ่ม afoox ไม่สามารถรับประกันหรือความรับผิดใด ๆ สำหรับความถูกต้องความพร้อมใช้งานความสมบูรณ์หรือความถูกต้องของข้อมูลหรือข้อมูลที่ให้ไว้ในเว็บไซต์

โดยไม่กระทบต่อสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นทั้ง afoox และสมาชิกคนอื่น ๆ ของ afoox.company (ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต) จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าถึงและ / หรือการใช้องค์ประกอบบนเว็บไซต์ afoox จากการที่ไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์หรือใช้สิ่งเหล่านี้หรือจากข้อมูลเนื้อหาวัสดุผลิตภัณฑ์ (รวมถึงซอฟต์แวร์) และบริการที่ให้บริการผ่านทางเหล่านี้ ทั้ง afoox และฝ่ายอื่น ๆ ที่มีส่วนร่วมในการสร้างการออกแบบและการดำเนินงานของเว็บไซต์ afoox ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ รวมถึง (แต่ไม่ จำกัด เพียง) โดยตรง, ทางอ้อม, หลักประกัน, ความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมา ค่าใช้จ่ายของสินค้าและบริการทดแทนใด ๆ โดยไม่คำนึงว่าการสูญเสียหรือความเสียหายดังกล่าวจะถูกกล่าวหาเนื่องจากการละเมิดสัญญาการละเมิดหน้าที่หรือการดูแลหรือเนื่องจากการกระทำที่ผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงการใช้งานหรือไม่สามารถใช้เว็บไซต์ afoox หรือ ถึงข้อผิดพลาดหรือการละเว้นในเนื้อหาของเว็บไซต์ ทั้ง afoox และสมาชิกคนอื่น ๆ ของกลุ่ม afoox ไม่รับประกันว่าเว็บไซต์ afoox ข้อมูลเนื้อหาวัสดุผลิตภัณฑ์ (รวมถึงซอฟต์แวร์หรือบริการที่มีอยู่ในเว็บไซต์หรือให้บริการผ่านเว็บไซต์, เซิร์ฟเวอร์และ e- ของพวกเขา อีเมลที่ส่งโดย afoox) ที่อยู่ในเว็บไซต์หรือเข้าถึงได้ผ่านทางเหล่านี้ปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่น ๆ คุณรับทราบและยอมรับอย่างชัดแจ้งว่าคุณกำลังใช้งานเว็บไซต์ afoox ด้วยความเสี่ยงของคุณเอง

กฎหมายของเขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการ จำกัด การรับประกันโดยนัยหรือการยกเว้นและ / หรือการจำกัดความเสียหายบางอย่าง หากกฎหมายดังกล่าวบังคับใช้กับคุณข้อ จำกัด และ / หรือการยกเว้นเหล่านี้บางส่วนหรือทั้งหมดอาจไม่สามารถใช้ได้กับคุณและคุณอาจมีสิทธิ์เพิ่มเติม